ΚΑΚΟΠΕΤΡΟΣ

ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

Οι εκκλησίες

Οι Εκκλησίες που υπάρχουν μέσα και έξω από το χωριό δηλώνουν την μεγάλη ιστορία και το βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα των κατοίκων του.

Άγιος Γεώργιος

Άγιος Αντώνιος

Άγιος Νικόλαος

Αρχάγγελος Μιχαήλ

Μεταμόρφωση του Σωτήρος